Supported Devices

  1. Samsung S8+
  2. Nokia 7.1
  3. Nokia 8.0
  4. Nokia 7+